ARQUIVO

Grazas aos convenios de colaboración entre a  Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e a RSEAPS dos anos 2007 e 2008, realizouse o inventario, organización e informatización do arquivo da RSEAPS. Integrándose no programa de xestión de Arquivos da Xunta de Galicia Albalá.

E grazas ao convenio de colaboración coa Fundación Barrié asinado no ano 2009, dixitalizouse toda a documentación do Arquivo da RSEAPS.