Informes

INFORME DA S.E. DE AMIGOS DO PAÍS DE SANTIAGO SOBRE OS MEDIOS PARA EVITAR A EXTRACCIÓN ABUSIVA DA LAGOSTA NA COSTA DE GALICIA.

Páxinas 1 a 5

Páxinas 1 a 5

Aprobado pola Sociedade Económica en sesión ordinaria celebrada o 27 de abril de 1881

Ver informe

INFORME DA S.E. DE AMIGOS DO PAÍS DE SANTIAGO SOBRE OS MEDIOS PARA EVITAR A EXTRACCIÓN ABUsiva DA LAGOSTA NA COSTA DE GALICIA.

Páxinas 6 a 13

Páxinas 6 a 13

Aprobado pola Sociedade Económica en sesión ordinaria celebrada o 27 de abril de 1881

Ver informe

INFORME DA S.E. DE AMIGOS DO PAÍS DE SANTIAGO SOBRE OS MEDIOS PARA EVITAR A EXTRACCIÓN ABUSIVA DA LAGOSTA NA COSTA DE GALICIA.

Páxinas 14 a 22

Páginas 14 a 22

Aprobado pola Sociedade Económica en sesión ordinaria celebrada o 27 de abril de 1881

Ver informe