CONTACTO

Formulario de contacto

A Real Sociedade Económica de Amigos do Pais Santiago é a Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e infórmalle de que estes datos serán tratados de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR), e Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD), para a que se facilita a seguinte información de tratamento:

Finalidades e lexitimidade do tratamento: manter unha relación comercial (por interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR) e envío de comunicacións de produtos ou servizos (co consentimento do interesado, art. 6.1.a). GDPR).

Criterios de conservación dos datos: conservaranse durante un período non superior ao necesario para manter a finalización do tratamento ou existan prescricións legais que diten a súa custodia e, cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir a súa conservación. anonimización dos datos ou a súa destrución total.

Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros, salvo obriga legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:
– Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
– Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos, así como de limitación ou oposición ao seu tratamento.
– Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
Real Sociedade Económica de Amigos do País Santiago. Domicilio social: praza Salvador Parga, 4.Cidade: Santiago de Compostela (15704) Teléfono: 981 57 34 38 Correo electrónico: administrate@rseaps.org

Para continuar debes aceptar que liches e aceptas a cláusula anterior.

Sede RSEAPS

Praza de Salvador Parga, 4, 15704 Santiago de Compostela.

Archivo documental y de dibujo

Ciudad de la Cultura (Monte Gaiás)

Archivo Bibliográfico

Biblioteca General Pazo de Fonseca

SOLICITA VISITA

A RSEAPS mostra gratuitamente os seus fondos bibliográficos, de arquivo e pictóricos. Solicite unha visita de balde escribíndonos un correo electrónico a: