Itinerarios de Visita

Sede de Rseaps

Poderás observar a galería pictórica, estatuas de Santiago e violinista, a Cruz Inquisición, o Bargueño e outras pezas e obras artísticas da RSEAPS

Cidade da Cultura - Monte do Gaiás

Na Cidade da Cultura atópase o arquivo documental da RSEAPS (en depósito). ( Poderás consultar documentos, informes, estatutos, etc...)

Biblioteca Xeral

A Rseaps deposita nesta biblioteca os 10.000 libros procedentes da Biblioteca da RSEAPS.
(en depósito).