31 láminas de flores

  • Retrato

    31 láminas de flores

  • Autor

  • Datación

  • Medidas

  • Técnica

  • Sinatura

  • Restauración

  • Descripción

    Conxunto de 31 láminas soltas, de distintos tamaños e pertencentes a distintas obras e de distintos autores (Jullien, Bromer, etc.) que recollen diversos modelos de flores. A fotografía mostra todo o lote, mostrando claramente a variedade de tamaños.

  • Exposicións

  • Reproduccións

  • Bibliografía