42 láminas de ornamentos

 • Retrato

  42 láminas de ornamentos

 • Autor

 • Datación

 • Medidas

 • Técnica

 • Sinatura

 • Restauración

 • Descripción

  Conxunto de 42 láminas soltas, de distintos tamaños e pertencentes a distintas obras e de distintos autores, que recollen diversos modelos de ornamentos. 3 deles están rotos, só queda parte. Na fotografía aparece todo o lote, sinalando claramente a variedade de tamaños e as follas que se rompen, que se aprecian en primeiro plano, sobre todas as demais.

 • Exposicións

 • Reproduccións

 • Bibliografía