Cours de dessin par Leon Cogniet

 • Retrato

  Cours de dessin par Leon Cogniet

 • Autor

  Leon Cogniet / Jullien

 • Datación

 • Medidas

 • Técnica

 • Sinatura

 • Restauración

 • Descripción

  Grupo de 36 láminas agrupadas baixo o título de Cours de dessin par Leon Congiet, pero pertencentes a distintas edicións, xa que existen tres tipos diferentes de tipografía. Dunha das edicións consérvanse 12 láminas: os números 1, 31, 51, 70, 72, 80, 81, 82, 103, 116, 123 e 129. Doutras 19 láminas consérvanse: 6 do número 20, 9 do número. 32, 3 do número 41 e 1 do 78. E, da última, consérvanse 5 láminas: os números 3, 7, 37, 39 e 40. A fotografía principal inclúe a placa número 1 dunha das edicións, mentres que na pequena un aparece a placa número 32 doutro.

 • Exposicións

 • Reproduccións

 • Bibliografía