D. Eugenio Montero Ríos

 • Retrato

  D. Eugenio Montero Ríos

 • Autor

  José María Fenollera Ibáñez

 • Datación

  1896

 • Medidas

  146 cm x 93,5 cm

 • Técnica

  Óleo sobre lenzo

 • Sinatura

  José Mª Fenollera / 1896.

 • Restauración

  María Carrascal Aguirre (1989-1990)

 • Descripción

  No retrato poden observarse a medalla da RSEAPS e Medalla universitaria da Cátedra de Dereito, e o detalle da man e puñeta coa cor correspondente ao cargo distintivo universitario

 • Exposicións

  José M. Fenollera (1851 - 1916), Casa da Parra, Santiago de Compostela, de novembro a decembro de 1996.
  O efecto das luces. Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago, Fundación Caixa Galicia, Santiago de Compostela, do 30 de novembro de 2006 ao 31 de xaneiro de 2007

 • Reproduccións

  FERNANDEZ CID, A. Pintor gallego por amor. Fenollera, Consorcio de Santiago, 2008, p. 285.
  FERNANDEZ CID, A. Fenollera. Obra Pictórica, Ed. Mirada Malva, 2009, p. 209.
  VVAA. RSEAPS. 1784-2006, Fundación Caixa Galicia 2006, p. 220.

 • Bibliografía

  FERNANDEZ CID, A. Pintor gallego por amor. Fenollera, Consorcio de Santiago, 2008.
  FERNANDEZ CID, A. Fenollera. Obra Pictórica, Ed. Mirada Malva, 2009.
  LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. “Análise da obra de José Mª Fenollera Ibáñez”, en José María Fenollera Ibáñez (1851-1918), Santiago de Compostela, 1996, pp. 27-45.
  VILA JATO Mª D., LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M., MONTERROSO MONTERO, J. M. “José Mª Fenollera Ibáñez”, en PULIDO NOVOA, A. (Dir.) Artistas galegos. Pintores. Novecentos, Vigo, 1998, pp. 118-157.