D. Joaquín Díaz de Rábago

 • Retrato

  D. Joaquín Díaz de Rábago

 • Autor

  José María Fenollera Ibáñez

 • Datación

  1899

 • Medidas

  73 cm x 60,5 cm

 • Técnica

  Óleo sobre lenzo

 • Sinatura

  José Mª Fenollera/ 1899/ en Santiago

 • Restauración

  María Carrascal Aguirre (1989-1990)

 • Descripción

  Presidente dende o ano 1886 ao 1890

 • Exposicións

  O efecto das luces. RSEAPS, Fundación Caixa Galicia. Santiago de Compostela, do 30 de novembro de 2006 ao 31 de xaneiro de 2007.

 • Reproduccións

  FERNANDEZ CID, A. Pintor gallego por amor. Fenollera, Consorcio de Santiago, 2008, p. 119. FERNANDEZ CID, A. Fenollera. Obra Pictórica, ed. Mirada Malva, 2009, p. 127. VV.AA. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela. 1784-2006. Fundación Caixa Galicia. 2006, p. 76.

 • Bibliografía

  FERNANDEZ CID, A. Pintor gallego por amor. Fenollera, Consorcio de Santiago, 2008. FERNANDEZ CID, A. Fenollera. Obra Pictórica, Ed. Mirada Malva, 2009. LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. “Análise da obra de José Mª Fe-nollera Ibáñez”, en José María Fenollera Ibáñez (1851-1918), Santiago de Compostela, 1996, pp. 27-45. VILA JATO Mª D., LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M., MONTERROSO MONTERO, J. M. “José Mª Fenollera Ibáñez”, en Artistas galegos. Pintores. Novecentos, Vigo, 1998, pp. 118-157. GERVENO, M.: “José María Fenollera Ibáñez. Valencia 1851-Santiago de Compostela 1918”, en Pintores com-posteláns. Historia e renovación entre os séculos XIX e XX, Catálogo exposición, Auditorio de Galicia 10 xuño-25 xullo 2004, pp. 60-73; FERNÁNDEZ CASANOVA, C.: “A Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago no século XIX: Institucio-nalización e actividades” en VV.AA. Real Sociedad Eco-nómica de Amigos del País de Santiago de Compostela, 1784-2006, Fundación Caixa Galicia, 2006, pp. 63-79.