D. Manuel Pereiro Caeiro

 • Retrato

  D. Manuel Pereiro Caeiro

 • Autor

  José María Fenollera Ibáñez

 • Datación

  1908

 • Medidas

  110 cm x 80,3 cm

 • Técnica

  Óleo sobre lenzo

 • Sinatura

  José Mª Fenollera / en Santiago 1908

 • Restauración

  María Carrascal Aguirre (1989-1990)

 • Descripción

  Arquitecto municipal compostelán
  No retrato poden apreciarse as cruces das Reais Ordes de Carlos III (arriba), da que foi cabaleiro, e Isabel a Católica (abaixo), da que foi comendador, e o escudo da RSEAPS, Encomienda da Real Orde de Isabel a Católica e indumentaria propia de arquitecto.

 • Exposicións

 • Reproduccións

  FERNANDEZ CID, A. Pintor gallego por amor. Fenollera, Consorcio de Santiago, 2008, p. 282.
  FERNANDEZ CID, A. Fenollera. Obra Pictórica, Ed. MiradaMalva, 2009, p. 183.
  VVAA. Historia e arte na “Casa do pozo”, Fundación Caixa Galicia, 2002, p. 41

 • Bibliografía

  COUSELO BOUZAS, J. La pintura gallega. A Coruña, 1950.
  FERNANDEZ CID, A. Pintor gallego por amor. Fenollera, Consorcio de Santiago, 2008.
  FERNANDEZ CID, A. Fenollera. Obra Pictórica, Ed. Mirada Malva, 2009.
  LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. “Pintores compostelanos”, en Homenaje a los pintores compostelanos, Deputación da Coruña, 1983, pp. 19-43.
  LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. “Análise da obra de José Mª Fenollera Ibáñez”, en José María Fenollera Ibáñez (1851- 1918), Santiago de Compostela, 1996, pp. 27-45.
  PEREIRO ALONSO, J. L. “A antiga casa do pozo...” en A casa grande do pozo..., Fundación Caixa Galicia, 204, p. 162.
  VILA JATO, Mª D. “José Mª Fenollera. Estudio biográfico”, en José Mª Fenollera Ibáñez (1851-1918), Santiago de Compostela, 1996, pp. 15-25.
  VILA JATO Mª D., LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M., MONTERROSO MONTERO, J. M. “José Mª Fenollera Ibáñez”, en Artistas galegos. Pintores. Novecentos, Vigo, 1998, pp. 118-157.
  VILA JATO Mª D., LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M., MONTERROSO MONTERO, J. M. Pintores composteláns. Historia e renovación entre os séculos XIX e XX, Catálogo da exposición, Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela, do 10 de xuño ao 25 de xullo de 2004.