Salvador Parga Torreiro

D. Salvador Parga Torreiro

 • Retrato

  D. Salvador Parga Torreiro

 • Autor

  José María Fenollera Ibáñez

 • Datación

  1887

 • Medidas

  75,7 cm x 59,7 cm

 • Técnica

  Óleo sobre lenzo

 • Sinatura

  José Mª Fenollera

 • Restauración

  María Carrascal Aguirre (1989-1990)

 • Descripción

  Presidente dende o ano 1834 ao 1840 Inscipción: 1887. / A la muy Ilª / Sociedad Económica / de / Santiago

 • Exposicións

  O efecto das luces. RSEAPS, Fundación Caixa Galicia. Santiago de Compostela, do 30 de novembro de 2006 ao 31 de xaneiro de 2007.

 • Reproduccións

  FERNANDEZ CID, A. Pintor gallego por amor. Fenollera, Consorcio de Santiago, 2008, p. 268. FERNANDEZ CID, A. Fenollera. Obra Pictórica, ed. Mirada Malva, 2009, p. 79. VV.AA. Historia e arte na “Casa Grande do Pozo”. Funda-ción Caixa Galicia. 2002, p. 37.

 • Bibliografía

  COUSELO BOUZAS, J. La pintura gallega, A Coruña, 1950. FERNANDEZ CID, A. Pintor gallego por amor. Fenollera, Consorcio de Santiago, 2008. FERNANDEZ CID, A. Fenollera. Obra Pictórica, Ed. Mirada Malva, 2009. LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. “Pintores compostelanos”, en Ho-menaje a los pintores compostelanos, Deputación da Coruña, 1983, pp. 19-43. LÓPEZ VÁZQUEZ, J.M. “Análise da obra de J. Mª Fenollera Ibáñez”, en J. Mª Fenollera Ibáñez (1851-1918), Santia-go de Compostela, 1996, pp. 27-47. MONTERROSO MONTERO, J. M. “Don Salvador Parga To-rreiro...”, en Historia e arte na “Casa Grande do Pozo”, Fundación Caixa Galicia, 2002, pp. 36-37. VILA JATO Mª D., LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M., MONTERROSO MONTERO, J. M. “José Mª Fenollera. Estudio biográfico”, en J. Mª Fenollera Ibáñez (1851-1918), Santiago de Compostela, 1996, pp. 15-25. VILA JATO Mª D., LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M., MONTERROSO MONTERO, J. M. “José Mª Fenollera Ibáñez”, en Artistas galegos. Pintores. Novecentos, Vigo, 1998, pp. 118-157. VILA JATO Mª D., LÓPEZ VÁZQUEZ, J. M., MONTERROSO MONTERO, J. M. “D. Salvador Parga”, en Historia e arte na “Casa Grande do Pozo”, Fundación Caixa Galicia, 2002, pp. 36-37. MAIXE ALTES, J. C. “A RSEAP e o nacemento da Caixa de Aforros e Monte da Piedade de Santiago” en VVAA RSE-APS, 1784-2006, Fund. Caixa Galicia, 2006, pp. 191-199.