Premio Domingo Fontán

Historia do Premio

En novembro do ano 2007, asinouse un convenio de colaboración entre a Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a Real Sociedade Económica de Amigos do País da Cidade de Santiago ( RSEAPS), a fin de regular a colaboración entre ámbalas dúas institucións e co obxecto de fomentar o intercambio de experiencias nos campos da docencia, a investigación e a cultura en xeral, dentro daquelas áreas nas que as dúas institucións teñan interese manifesto.

Unha das iniciativas que se plasmou neste convenio foi o establecemento dun premio bianual de investigación histórica para traballos académicos de investigación baseados na documentación da  RSEAPS. As bases deste premio realizaríanse no desenvolvemento do convenio de colaboración, garantíndose a publicación da obra premiada e cuantificándose en dous mil euros (2.000,00 €) o premio para a obra gañadora. 

A  RSEAPS e a USC, decidiron que este premio de investigación histórica leve o nome de Domingo  Fontán, pola gran importancia desta personalidade na historia da Sociedade Económica da que foi director (1860-18610) e polo seu amor ás ciencias e Galicia, a súa terra natal.

Acto entrega 6º Premio Domingo Fontán

6º Premio Domingo  Fontán: de esquerda a dereita: gañadora Ana Pérez Varela, reitor Antonio López Díaz, xerente do Consorcio Belén Hernández Lafuente e presidente da  RSEAPS Francisco Loimil Garrido

Entrega do premio

Domingo Fontán

Nacemento:: Domingo  Fontán e Rodríguez naceu en Portas, provincia de Pontevedra, no lugar de  Portadeconde, no ano 1788.

Formación:: A súa formación académica foi moi completa: Filosofía, Teoloxía, Ciencias Exactas e Naturais, Arte, Leis e Canons; estudou tamén francés e inglés, nomeado catedrático de ambos na Escola Militar en Santiago.

Despois de desempeñar varias cátedras na Universidade de Santiago, a cuxo claustro pertencía desde 1811, obtivo por oposición a de Matemáticas Elementais, que ocupou ata 1819, pasando logo á de Matemáticas Sublimes.

En 1834 foi nomeado catedrático de Xeometría, Mecánica e Delineación. O seguinte ano nomeóuselle Director do Observatorio Astronómico de Madrid, traballando tamén en Topografía,  Cosmografía, Xeodesia e Astronomía.

Obra:: A súa obra magna foi a realización da Carta Xeométrica de Galicia, traballo que comezou en 1817 e  rematou en 1834.

Morte:: Faleceu en 1866 en Cuntís. Está enterrado en Santiago no Panteón dous Galegos Ilustres.

Neste ano 2021, a Xunta de Galicia, púsolle  o seu nome ao último edificio rematado na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela.

Convocatorias do premio Domingo Fontán

colaborador no premio, comprometéndose á publicación do traballo gañador.

O xurado deste premio, que se reúne no mes de decembro do segundo ano da convocatoria para emitir o seu veredicto, está formado polas seguintes personalidades:

 • Vicerreitor de Comunicación, Cultura e Servizos da USC.
 • Decano da Facultade de Xeografía e Historia da USC.
 • Director do Departamento de Historia Económica da USC.
 • Responsable de publicacións do Consorcio de Santiago.
 • Presidente da RSEAPS.
 • Secretario da RSEAPS.

 Acto entrega 4º Premio Domingo Fontán

4º Premio Domingo  Fontán:  de esquerda a dereita, Responsable de publicacións do Consorcio Juan Conde Roa,  presidente da RSEAPS, Juan Bautista de la Salle Barreiro Pérez, reitor,  Juan Viaño Rey e gañador Elías  Cueto Álvarez.

Entrega do premio

Os gañadores das últimas 6 convocatorias foron os seguintes:

 • 1º Premio Domingo Fontán (2008-2009)

  Gañadora Beatriz Cancela Montes polo traballo: O regeneracionismo na obra de d. Santiago Tafall.

 • 2º Premio Domingo Fontán (2010-2011)

  Gañadores Miguel Cabo Villaverde e Antonio Míguez Macho, polo traballo: A Cámara agrícola e pecuaria de Santiago (1903-1929). Un espazo de sociabilidade e de poder na Compostela da Restauración.

 • 3º Premio Domingo Fontán (2012-2013)

  Gañador José Manuel García Iglesias, polo traballo: Santiago de Compostela: A Universidade e a Real Sociedade Económica de Amigos do País, imaxinando o saber.

 • 4º Premio Domingo Fontán (2014-2015)

  Gañador Elias Cueto Álvarez, polo traballo: A Praza de Salvador Parga. Historia da actual sede da Real Sociedade Económica de Amigos do País e vínculos coa primeira Audiencia do Reino de Galicia.

 • 5º Premio Domingo Fontán (2016-2017)

  Gañadora Leslie Freitas de Torres, polo traballo: José Gómez Veiga-Curros. O rostro da música compostelá.

 • 6º Premio Domingo Fontán (2018-2019)

  Gañadora Ana Pérez Varela, polo traballo: O prateiro compostelán Ricardo Martínez Costoya (1859-1927). Contexto, vida e obra.

Para decidir o gañador do 7º Premio Domingo Fontán, convocatoria 2020-2021, o xurado reunirase o próximo mes de decembro.