Vista de cidade

 • Retrato

  Vista de cidade

 • Autor

  Descoñecido

 • Datación

  Último terzo do séc. XVI

 • Medidas

  109,5 x 165 cm

 • Técnica

  Óleo sobre lenzo

 • Sinatura

  Non consta

 • Restauración

  María Carrascal Aguirre (1989-1990)

 • Descripción

  A obra recolle o que parece unha paisaxe urbana, dominada por edificios de arquitectura clásica, sobre os que destaca a construción do primeiro plano, de cuxa monumentalidade dan idea as figuras humanas e animais que aparecen ao pé das escaleiras. Na marxe esquerda hai unha escena de xénero, formada por mulleres lavando nunha fonte.

 • Exposicións

 • Reproduccións

 • Bibliografía