Author picture

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE O REAL AERO CLUB DE SANTIAGO E A RSEAPS

O 25 de xaneiro de 2024 o presidente do Real Aero Club de Santiago, D. Celso Barrios Ceide e o presidente da Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, D. Francisco María Loimil Garrido asinaron un convenio de colaboración entre ambas entidades, do que destacamos como obxecto do convenio as seguintes actuacións:

A RSEAPS, colaborará co Real Aero Club de Santiago, na organización de actividades de carácter cultural, conferencias, debates ou visitas á súa sede ou outros lugares de interese na cidade de Santiago.

O Real Aero Club de Santiago, facilitará a utilización das súas sedes e outros recursos para a organización de actividades culturais ou de índole social, previo acordo explícito por ambas entidades.

 Co compromiso polas dúas institucións de dar a maior visibilidade a este convenio nas canles de comunicación habitualmente utilizados, así como á difusión das actividades conxuntas entre os socios de ambas e poderán organizar en colaboración, cursos, seminarios, conferencias e calquera outra actividade que estimen oportuna.

Compartir Noticia

Facebook
WhatsApp
Email
Twitter
LinkedIn